Westlake Cinema
84 Westlake Rd, Ste 117
Hardy, VA 24101
540-721-6326

SHOWTIMESPRINT

BOB'S BURGERS: THE MOVIE

Fri, May 27
1:10 3:30 6:20 8:35
Sat, May 28
1:10 3:30 6:20 8:35
Sun, May 29
1:10 3:30 6:20
Fri, Jun 3
1:10 3:30 6:20 8:35
Sat, Jun 4
1:10 3:30 6:20 8:35
Sun, Jun 5
1:10 3:30 6:20

DOWNTON ABBEY: A NEW ERA

Fri, May 27
12:55 3:45 6:30 9:10
Sat, May 28
12:55 3:45 6:30 9:10
Sun, May 29
12:55 3:45 6:30
Fri, Jun 3
12:55 3:45 6:30 9:10
Sat, Jun 4
12:55 3:45 6:30 9:10
Sun, Jun 5
12:55 3:45 6:30

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

Fri, May 27
12:25 3:10 6:10 8:50
Sat, May 28
12:25 3:10 6:10 8:50
Sun, May 29
12:25 3:10 6:10
Fri, Jun 3
12:25 3:10 6:10 8:50
Sat, Jun 4
12:25 3:10 6:10 8:50
Sun, Jun 5
12:25 3:10 6:10

TOP GUN: MAVERICK

Fri, May 27
12:00 2:55 6:05 9:00
Sat, May 28
12:00 2:55 6:05 9:00
Sun, May 29
12:00 2:55 6:05
Fri, Jun 3
12:00 2:55 6:05 9:00
Sat, Jun 4
12:00 2:55 6:05 9:00
Sun, Jun 5
12:00 2:55 6:05

COMING ATTRACTIONS

JURASSIC WORLD DOMINION

Fri, Jun 10
12:30

LIGHTYEAR

Fri, Jun 17
12:15